Overzicht afsluitingen

Duivendaal 1-mei    08.00  t/m           7-mei    18.00 
Rijnbolwerk 2-mei    08.00 t/m           7-mei    17.00 
Costerweg 5-mei    08.00 t/m           6-mei    17.00
Gedempte gracht 4-mei    07.00 t/m           6-mei    13.00
Markt /p raadhuisplein 3-mei    13.00 t/m           6-mei    13.00
Salverdaplein 3-mei    13.00 t/m           6-mei    13.00
5 mei plein  3-mei    13.00 t/m           6-mei    13.00
Beuningenplein 4-mei    07.00 t/m           6-mei    13.00
Gevangenentoren 4-mei    07.00 t/m           6-mei    13.00
Herenstraat thv Torckpark 4-mei    07.00 t/m           6-mei    13.00
Irene Brigadeplein 4-mei    07.00 t/m           6-mei    13.00
Junushoff 4-mei    13.00 t/m           6-mei    09.00 
Straelentoren Oost + west     4-mei    13.00 t/m           6-mei    13.00
       
Alle overige straten  4-mei    18.00 t/m           6-mei    08.00. 7 NV

 

Zie plattegrond hier.

 

Op bijgaand kaartje is aangegeven vanaf welke tijden en waar er een parkeerverbod en/of wegafsluiting van kracht is. Voor straten waar geen kleuren staan aangegeven, gelden de gebruikelijke parkeerregels. Op 5 mei worden alle voertuigen die in het centrum nog op de openbare weg geparkeerd zijn weggesleept! Ga dus tijdig na of uw auto goed staat.

 

Verkeersmaatregelen vanaf 2 mei 
Parkeerverboden: Op 2 mei start de opbouw van de podia in het centrum en worden geleidelijk parkeerverboden ingesteld. Vanwege opbouw van tenten e.d. is parkeren op de Dreijen niet mogelijk vanaf 2 mei.
Vanaf 4 mei 13.00 uur geldt in vrijwel het gehele centrumgebied een parkeerverbod. Op enkele locaties kan nog tot maximaal 18.00 uur geparkeerd worden. De tijden die aangegeven staan op de borden nabij de locaties zijn bepalend. Aan de tijden op de website en in deze brief kunnen geen rechten ontleend worden. Kijk dus altijd goed naar de borden bij de parkeerplaatsen in het centrum!
 

•    Afsluitingen: 

o    De bocht Veerweg/Generaal Foulkesweg is vanaf 4 mei 9.00 uur tot 6 mei 8.00 uur afgesloten. Het 5 Mei plein is al vanaf 3 mei 13.00 uur afgesloten.
o    Op 5 mei is het centrumgebied vanaf 07.00 uur voor autoverkeer afgesloten. Deze wegen zijn uiterlijk op 6 mei 8.00 uur weer voor autoverkeer open. 
o    In verband met het defilé is de traverse Wageningen (Ritzema Bosweg – Stadsbrink – Lawickse Allee) op 5 mei van 12.00 uur tot 19.00 uur afgesloten. Er wordt een omleidingsroute via de Diedenweg – Nijenoord Allee – Kortenoord Allee ingesteld. 
o     In verband met het defilé, is op 5 mei het gebied rond de Generaal Foulkesweg (blauw aangegeven) beperkt toegankelijk. Auto’s kunnen op een groot deel van de wegen blijven staan. Tussen 9.00 en 19.00 uur is in- en uitrijden van dit gebied niet of beperkt mogelijk.

 

Afsluitingen voor warenmarkt op de Costerweg/Troelstraweg op 4 mei

•   

De warenmarkt verhuist op zaterdag 6 mei naar de parkeerplaats Costerweg/Troelstraweg (tegenover de Hoogvliet). In verband met de op- en afbouw hiervan zijn de parkeerplaatsen op de hoek van de Troelstraweg en op de ventweg van de Costerweg vanaf 5 mei 08.00 tot en met zaterdag 6 mei 19.00 uur afgesloten.  

 

Afsluitingen voor Stille Tocht op 4 mei

•    

Op 4 mei vindt van 19.30 tot 20.30 uur de Stille Tocht plaats. In verband hiermee is een aantal aangrenzende wegen gedurende dit uur afgesloten. 

 

 

Parkeren bezoekers en bewoners binnenstad 

•    Vanaf 2 mei zijn parkeerplaatsen en terreinen in en rond het centrum geheel of gedeeltelijk afgesloten. Bezoekers, maar ook bewoners met parkeervergunningen kunnen de auto niet in de straten en op parkeerlocaties met parkeerverboden parkeren. De dichtstbijzijnde locaties waar parkeren mogelijk is, zijn de parkeerterreinen langs de Marijkeweg. 

 

Wegsleepregeling

•     Vanaf het moment dat parkeerverboden van kracht zijn, geldt ook de wegsleepregeling. Indien nodig worden auto’s weggesleept. Dit geldt in ieder geval voor auto’s die op 5 mei 07.00 uur nog in het centrum geparkeerd staan. Aan wegslepen zijn hoge kosten verbonden.

 

Parkeren bezoekers bevrijdingsfestival

•     Bezoekers per auto worden zoveel mogelijk aan de noordzijde van de stad opgevangen. Op het terrein van Wageningen UR aan de Droevendaalsesteeg kunnen auto’s op 5 mei vanaf 8.00 uur gratis parkeren. Pendelbussen vertrekken vanaf de bushalte aan de Droevendaalsesteeg of Nijenoord Allee naar het busstation Wageningen. Speciale pendelbuskaartjes worden bij de uitgang van het parkeerterrein aan de Droevendaalsesteeg door busvervoerder Syntus verkocht.