Bevrijdingsdefilé

 Bevrijdingsdefilé 

Wageningen, 5 mei 2024

Op 5 mei 2024 is het 79 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Tijdens het defilé, dat dit jaar zal plaatsvinden door de straten van Wageningen, eren we onze bevrijders, de WOII-veteranen en geallieerden. Daarnaast brengen we ook een eerbetoon aan hen die hebben gediend in Nederlands-Indië en in latere VN-vredesmissies.

De starttijd van het Bevrijdingsdefilé op 5 mei is om 12.35 uur vanaf het Belmonte Arboretum, naar beneden via de Generaal Foulkesweg richting het 5 Mei Plein. Vervolgens via de Bergstraat en Stationsstraat terug over de Ritzema Bosweg tot de Diedenweg, naar de Generaal Foulkesweg en Belmonte Arboretum.

Nederland heeft sinds de Tweede Wereldoorlog aan talloze missies over de hele wereld bijgedragen. Hieronder vindt u een overzicht van de missies waar Nederland een significante bijdrage aan heeft geleverd. Hierdoor kunt u een beter beeld vormen van de veteranen die langs u komen.

Uiteraard zijn er meerdere missies geweest waar Nederlandse militairen zijn ingezet. Om een overvloed aan informatie te voorkomen hebben we een selectie gemaakt en hebben we er voor gekozen om niet voor elke Nederlandse missie een historische context te bieden. Mocht u geïnteresseerd zijn in een volledig overzicht van alle Nederlandse missies, dan kunt u hier meer informatie vinden. 

Wilt u zich aanmelden voor het bevrijdingsdefilé 2024? Klik dan hier. Let op! U kunt zich alleen aanmelden als detachement, voertuigbezitter of muziekkorps! 

Overige informatie

Het is nog niet duidelijk of er in 2024 via het Veteraneninstituut voor de deelnemende veteraan een vrij vervoerbewijs kan worden aangevraagd. Via ‘Mijn VI' kan dit worden gecontroleerd in de loop van de maanden voorafgaand aan het evenement.

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag & Verkorte Jaarrekening 2022 / Publicatieplicht ANBI-status 2021

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI