Baylen Levine
quote

Baylen Levine

De Verschilmaker van Joost van Dijk

Baylen Levine is een youtuber die als boodschap bij elke video heeft dat je jezelf moet zijn en je dromen moet volgen. Hij probeert gewoon altijd positief te blijven en voor zijn familie en vrienden te zorgen. Ik heb ervoor gekozen om hem op een auto te zetten ,zodat ik in de achtergrond de lucht met wolken kan doen. Ik vind het apart van elkaar goed gelukt alleen Indesign ondersteunt de illustraties niet hetzelfde als 
Illustrator ,dus daardoor ziet het er een beetje vaag uit.

Expositie Technovacollege

Expositie Technovacollege

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag & Verkorte Jaarrekening 2022 / Publicatieplicht ANBI-status 2021

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI