Billie Eilish
quote

Billie Eilish

De Verschilmaker van Danielle van 't Loo

Billie Eilish is een zangeres. In 2015 begon haar bekendheid met het nummer `Ocean eyes`. Haar muziek style is over het algemeen rustig naast een paar wildere nummers. In interviews praat ze veel over bodypositivity en depressie. Ze praat er heel open over, zodat mensen zich niet alleen voelen. Ze heeft zelf ook last gehad van depressie door de bekendheid. Voor mij is ze een inspiratie door hoe zij in het leven staat en heb heel veel respect voor Billie met hoe ze met alles is omgegaan. Want social media heeft het niet makkelijk gemaakt voor haar. 

Expositie Technovacollege

Expositie Technovacollege

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag & Verkorte Jaarrekening 2022 / Publicatieplicht ANBI-status 2021

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI