Jan Wiltink
quote

Jan Wiltink

De Verschilmaker van Ilya van Kersbergen

Mijn verschilmaker is mijn opa. Sinds dat ik klein ben, heeft hij al veel voor mij, zijn familie en voor zijn omgeving gedaan. Voor mij zijn het veel momenten geweest, als ik ergens heen moest en het kon niet met het ov, bracht hij mij daar heen.

Ook deed hij jarenlang aan vrijwilligerswerk bij de lokale schietvereniging. Waar hij altijd ervoor zorgde dat alles schoon was, de bar draaiende was en noem maar op.

Instagram: Photo’s by Ilya

Expositie Technovacollege

Expositie Technovacollege

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag & Verkorte Jaarrekening 2022 / Publicatieplicht ANBI-status 2021

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI