Maria Brink
quote

Maria Brink

De Verschilmaker van Joanne Koert

Maria Brink is de zangeres van In This Moment, een band waar ik veel naar luister. Ze maken metal muziek over verschillende soorten onderwerpen: ieder album heeft een eigen concept.
Maria Brink deed auditie voor een band die haar eigenlijk niet wilde hebben omdat ze een mannelijke zanger zochten, maar ze maakte zo veel indruk dat ze haar desondanks hebben geaccepteerd. In haar 
nummers deelt ze persoonlijke verhalen of ervaringen die veel indruk maken. Maar ook in haar privéleven heeft ze het een en ander te verduren gehad. Desondanks probeert ze alleen positiviteit te verspreiden. Ze is positief en vredelievend, ondanks de heftige muziek die ze maakt. En dat ze ondanks alles zo in het leven staat, inspireert mij

Expositie Technovacollege

Expositie Technovacollege

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag & Verkorte Jaarrekening 2022 / Publicatieplicht ANBI-status 2021

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI