Nina Scheuter
quote

Nina Scheuter

De Verschilmaker van Vera Scheuter

Dit is mijn zusje Nina. En zij is mijn verschilmaker. Niet om een hele speciale reden, maar gewoon omdat ze is wie ze is. Ze brengt een lach op mijn, maar ook op andere mensen hun gezicht. Hierin is zij een verschilmaker. Zij maakt verschil in de sfeer die er is door er alleen te zijn. Dit is iets bijzonders wat niet veel mensen hebben. Nina is een verschilmaker zonder dat ze het door heeft en juist dat maakt haar een verschilmaker. Ze is speciaal en ik denk dat iedereen dat ziet, ook al ken je haar niet.

Expositie Technovacollege

Expositie Technovacollege

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag & Verkorte Jaarrekening 2022 / Publicatieplicht ANBI-status 2021

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI