Nout Flantua & Moo Al-Zaidi
quote

Nout Flantua & Moo Al-Zaidi

De Verschilmaker van Don Detwiler

Ik heb altijd al veel waarde gehecht aan mijn vrienden en ze helpen mij altijd door de wat moeilijkere tijden. Daarom heb ik twee van mijn vrienden (Nout en Moo) in één foto samengevoegd.

Instagram: don_with_it dons_portfolio

Expositie Technovacollege

Expositie Technovacollege

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag & Verkorte Jaarrekening 2022 / Publicatieplicht ANBI-status 2021

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI