Tim geve
quote

Tim geve

De Verschilmaker van Ramon van den Engel

Op deze foto ziet u mijn verschilmaker Tim Geve, Twaalf jaar geleden zijn we in contact gekomen met Tim. Hij woonde in een kindertehuis, omdat zijn moeder was overleden. Toen wij dat hoorden, schrokken wij daar enorm van. Toen hebben we Tim uitgenodigd om te komen. Wij klikten heel erg goed. Daarom is Tim na een jaar bij ons komen wonen. Nu ben ik geen enig kind meer en heb ik een gezellige broer.

 

Instagram: ramon_van_den_engel
Website: www.ramonvandenengel.nl

Expositie Technovacollege

Expositie Technovacollege

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag & Verkorte Jaarrekening 2022 / Publicatieplicht ANBI-status 2021

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI