Vanessa Budding
quote

Vanessa Budding

De Verschilmaker van Eva Scheerder

Mijn verschilmaker is mijn moeder. Zij werkt in een verzorgingstehuis voor ouderen. Haar beroep is activiteitenbegeleider. Ze organiseert activiteiten voor de ouderen, die ze dagelijks uitvoert. Dit verschilt van een spelletje spelen tot muziek regelen (een live band). Op deze foto is er ook livemuziek en zijn ze aan het dansen. Mijn moeder maakt het verschil voor veel van deze ouderen. Ze zorgt ervoor dat ze ook een beetje plezier beleven, omdat ze vaak niks of weinig te doen hebben. Als ik daar ben, is het ook superleuk om te zien hoe de ouderen echt de tijd van hun leven hebben en dat ze mijn moeder heel dankbaar zijn dat ze deze leuke activiteiten kunnen doen.

Expositie Technovacollege

Expositie Technovacollege

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag & Verkorte Jaarrekening 2022 / Publicatieplicht ANBI-status 2021

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI