Jan Koning
quote

Jan Koning

Verschilmaker Drenthe

Luitenant-kolonel bij Defensie Ondersteuningscommando

Jan Koning is luitenant-kolonel, werkzaam bij het Defensie Ondersteuningscommando. Jan is vier keer uitgezonden geweest. In 1997-1998 naar Bosnië-Herzegovina, in 2009-2010 naar Afghanistan/Uruzghan als adviseur bij het Operational Mentoring and Liaison Team, in 2012 en 2019 naar Afghanistan/Mazar-e-Sharif als Missie Personeelsfunctionaris bij de Resolute Support Mission.

Jan is daarnaast bestuursfunctionaris bij de Loopgroep Kloosterveen te Assen en organiseert dit jaar voor de vijfde keer de Bevrijdingsvuurestafette loop van Wageningen naar Assen voor het Bevrijdingsfestival Drenthe.

Verschilmakers

Verschilmakers

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag & Verkorte Jaarrekening 2022 / Publicatieplicht ANBI-status 2021

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI