Salada Ali Malin
quote

Salada Ali Malin

Verschilmaker Limburg

Salada Ali Malin is sinds 2006 vrijwilliger bij Maximina. Ze is gastvrouw en helpt mee in de wereldkeuken. De wereldkeuken is bedoeld voor buurtbewoners om te koken, te eten, maar vooral om met elkaar samen te zijn en van elkaar te leren. Ze is een ambassadeur van en voor Maximina.

Sinds 2007 is zij voorzitter van de Stichting Iftiin. Deze stichting zet zich voor het behartigen van de belangen en de emancipatie van vrouwen met een Oost-Afrikaanse migratieachtergrond. Ze helpt vrouwen in de maatschappij te integreren en zelfstandig te worden. Daarnaast adviseert zij deze groep vrouwen over onderwerpen binnen het sociaal domein. In 2009 heeft mevrouw Salada Ali Malin zich ingezet als vertaler voor Somalische vluchtelingen in het AZC in Baexem. Ze weet uit eigen ervaring hoe het is om als vluchteling in een vreemd land te komen.

Verschilmakers

Verschilmakers

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag & Verkorte Jaarrekening 2022 / Publicatieplicht ANBI-status 2021

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI