Saskia Schurman
quote

Saskia Schurman

Verschilmaker Flevoland

Saskia is ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg en initiatiefnemer van EigenWijze. EigenWijze Company adviseert vanuit mensperspectief, sociaal domein breed, overheden, (in)formele zorg organisaties en maatschappelijke instellingen in de Zorg en Welzijn sector, met GGz als aandachtsgebied. Onafhankelijk, vanuit samenwerking, talent en een positieve (originele) kijk. Expertise in o.a. Wet Verplichte GGz, onafhankelijke cliëntondersteuning, (her) inrichten en ondersteunen van cliëntenraden. Deelt ervaring en lef door interactieve en originele presentaties en/of dialooggesprekken, waarin (voelbaar) zichtbaar wordt gemaakt hoe je beperkingen "om kan denken" in talenten.

Verschilmakers

Verschilmakers

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag & Verkorte Jaarrekening 2022 / Publicatieplicht ANBI-status 2021

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI