De Verschilmakers

#MaakHetVerschil

Ook dit jaar, in 2023, zullen er natuurlijk weer verschilmakers zijn! 

Al bijna 78 jaar leeft Nederland in vrede en vrijheid en lijkt dat bijna vanzelfsprekend. Ieder Bevrijdingsfestival heeft een Verschilmaker aangesteld om op 4 mei het Bevrijdingsvuur op te halen in Wageningen. Tijdens het nationale TV-programma Vuur van de Vrijheid i.s.m. de NOS, Theater na de Dam en XSAGA wordt de overgang van herdenken naar vieren gemarkeerd. Het Bevrijdingsvuur wordt om middernacht ontstoken, waarna de Bevrijdingsvuurestafette start en de Verschilmakers hun vuur overdragen aan de lopers van hun betreffende Bevrijdingsfestival.

De volgende Verschilmakers van 2023 zijn bekend: Sosha Duysker, Layla Alizadah, Jan Koning, Art Boon, Ahmad Abdulwahab, Salada Ali Malin, Linda Tiesma en Rowan van Drogen, Ma'Ma Queen, Wilfried Hoogerwerf, Rick Boon, Merel Groot en Osama Isaac. Zij zullen tijdens 'Vuur van de Vrijheid' het Bevrijdingsvuur overdragen aan de lopers van hun betreffende Bevrijdingsfestival.

In 2022 ontstoken vanuit Hotel De Wereld Duncan Laurence, Victoria Koblenko, Jennifer Hopelezz, Mohammed Yusuf Boss, Okrah Donker, CYCZ, Sumayya Sheeba, Gretha Boels, Elten Kiene, Aslaug, Yaroslava, Rodrigo Soto Escamilla, Pawan Bahadoer, Bas van den Berg het Bevrijdingsvuur. Allen strijden zij op een eigen manier voor onze vrijheid.

Sosha Duysker

Verschilmaker Amsterdam

Zij maken het verschil, jij ook?

Zij maken het verschil, jij ook?

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag & Verkorte Jaarrekening 2022 / Publicatieplicht ANBI-status 2021

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI