Adopteer een monument

Adopteer een Monument

Adopteer een Monument is een landelijk onderwijsproject waarbij leerlingen van groep 7 en/of 8 een oorlogsmonument in hun eigen woonplaats adopteren. In Wageningen zijn er 9 oorlogsmonumenten geadopteerd. Een intensieve samenwerking met de betreffende basisscholen en sportverenigingen om op passende wijze deze herdenkingen en de adoptieoverdrachten te laten plaatsvinden. Kinderen leren door dit project meer over de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de traditie van herdenken. De leerlingen wonen – op een voor de school geschikt tijdstip – een herdenking bij het monument bij. Ze zijn zelf actief met gedichten en verhalen en soms muziek.

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag en verkorte jaarrekening 2023 / ANBI publicatie 2023

 

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI