Steun Wageningen45

Steun Wageningen45

Doe je mee? Wij hopen dat ook jij het belang van het agenderen van vrede, vrijheid en veiligheid onderschrijft. En de activiteiten van Wageningen45 zoals de vrijheids- en wereldlezingen, educatieve scholieren projecten en symposia met politiek, wetenschap, maatschappelijk middenveld en defensie wil ondersteunen.

Om deze thema’s blijvend te agenderen hebben we jouw hulp nodig! Wij vragen je daarom of je Wageningen45 ook als ambassadeur en donateur wil ondersteunen. Als donateur ontvang je door het jaar heen uitnodigingen voor deelname aan evenementen,  ijeenkomsten en andere activiteiten die wij met onze partners organiseren.

Maak je met ons het verschil voor vrede, vrijheid en veiligheid? Neem dan contact met ons op via contact@wageningen45.nl

ANBI

Wageningen45 is erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ (ANBI) en als zodanig terug te vinden op het overzicht hiervan bij de Belastingdienst (onder de volledige statutaire naam: Stichting Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945’). Wij zijn echter ook aangemerkt als culturele ANBI. Deze status van culturele ANBI biedt voordelen in de vorm van een bijzondere belastingaftrek van giften. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt namelijk een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte  inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Doneren kan op twee manieren:

  1. Een gewone gift: je mag het bedrag van de gift aftrekken. Er geldt wel een drempel en een maximum. De drempel is 1% van drempelinkomen met een minimum van € 60 en er geldt een maximum van 10% van drempelinkomen.
  2. Een periodieke gift: je mag het volledige bedrag van de gift aftrekken. Hiervoor moet een schenkingsovereenkomst opgesteld worden voor minimaal vijf jaar, uiterlijk eindigend bij overlijden. Als de in de schenkingsovereenkomst vermelde bijdrage eerder dan de minimaal verplichte vijf jaar eindigt, moet het belastingvoordeel met terugwerkende kracht worden terugbetaald aan de belastingdienst. Zodra de schenkingsovereenkomst door ons is ingevuld en geretourneerd, kun je giften aan ons aftrekken.

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag en verkorte jaarrekening 2023 / ANBI publicatie 2023

 

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI