Herdenkingsexpositie

Herdenkingsexpositie 2024 

Programma 2024

Vanaf 11.00 uur Expositie open voor publiek

 • Banieren over Wageningen in de oorlog - Persoonlijke verhalen van Henk Slotboom, Henk Roskam en Herman van Brussel - Het vergeten bombardement op de Sahara - Diefstal van het Bevolkingsregister in Wageningen 1943
 • Dit jaar nieuw: HERDENKINGSRAAM BEVRIJDING 1940-1945 Wageningen
 • Kinderhoek: kinderen kunnen potje versieren en meenemen naar Kaarsjes op de Dijk
 • Tentoonstelling: Oorlog in mijn buurt. Dit schoolproject zoekt naar ouderen die hun verhaal willen delen met kinderen. 
 • Tentoonstelling: attributen uit het verzet van het Platform Militaire Historie
 • Doorlopende foto presentatie over de Oorlogsjaren 1940-1945 in Wageningen

12.30 uur

 • Welkom namens de 4Meiwerkgroep door voorzitter Bob Molier 
 • Officiële opening door burgemeester Floor Vermeulen 
 • Onthulling van de banieren over het Herdenkingsraam door burgemeester Floor Vermeulen en mevr. Jenny de Leeuw, dochter van Mevr. H.J. de Leeuw-Seine, initiatiefneemster van het Herdenkingsraam 1940 - 1945
 • Bij het Herdenkingsraam, gedicht door Martijn Adelmund

14.30-14.50 en 15.20-15.40 uur

 • Uitvoering door het Wageningse Studenten Koor en Orkest Vereniging dirigent: Tamara van der Voort

18.00-20.15 uur - Expositie gesloten

20.15 uur - Expositie weer open voor publiek

20.30 uur 

 • Uitvoering door het Cantatekoor Wageningen dirigent: Rob Meier 
 • U kunt vanaf 19.30 tot 23.30 uur langs de lichtjes van Kaarsjes op de Dijk wandelen 

22.00 uur - Sluiting expositie

De 4Meiwerkgroep Wageningen bracht deze expositie tot stand met medewerking van Gemeentearchief Wageningen, Historische Vereniging Oud Wageningen, Museum De Casteelse Poort, De Wolfswaard, Platform Militaire Historie Ede, E.P.S. printingservice, Oorlog in mijn buurt en Wageningen45. Enkele geraadpleegde bronnen in 2024: Kleine Kroniek 1940-1945 (F. van der Have), Grote Kerk Wageningen 

 

Grote Kerk 2023
Razende reporter Alberto mocht in 2023 een kijkje nemen bij de Herdenkingsexpositie in de Grote Kerk, waar Wageningse oorlogsverhalen worden vertelt.

Banieren
Julianastraat, Wageningen
1940-1955

Banieren
Hoe beleefde ik
de oorlogslaren?

Banieren
Verhaal van een
jongen in oorlogstijd

Banieren
De Wolfswaard

2023

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag & Verkorte Jaarrekening 2022 / Publicatieplicht ANBI-status 2021

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI