Verkeersmaatregelen

For english please scroll down

Bekijk hier de verkeersplattegrond

Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen
Ook dit jaar gelden er verkeersmaatregelen vooral in en rondom de binnenstad. Dit is nodig om alle activiteiten te kunnen organiseren en om te zorgen voor de veiligheid van bezoekers en inwoners. Hoewel we dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen, zal er verkeershinder in de stad zijn. Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie over de verkeersmaatregelen, geactualiseerd op 17 april 2023

Vragen?
Heeft u een vraag over de tijdelijke verkeersmaatregelen? Bel dan met de gemeente (0317) 492 911.  U bereikt de gemeente van maandag tot en met donderdag van 9.00 – 16.00 en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Op 5 mei is het stadhuis gesloten en de gemeente telefonisch niet bereikbaar. Neem op deze dag bij dringende verkeerszaken contact op met het team van Wageningen45 via (0317) 492 522.

Doorlaatpassen
Woont u op het Duivendaalterrein? Dan ontvangt u hierbij een doorlaatpas. Als u de doorlaatpas laat zien, kunt u ook met de auto uw huis bereiken. 

Woont u in de Sahara wijk? Dan ontvangt u hierbij ook een parkeerkaart die ook geldt als doorlaatbewijs. Op 4 mei ‘s avonds parkeren de loopgroepen van de estafettelopers in de wijk Sahara. Op 5 mei parkeren de veteranen in de wijk Sahara. Zij ontvangen ook een parkeerkaart. 

We vragen bezoekers zoveel mogelijk om met het openbaar vervoer, de fiets of lopend naar de stad te komen. Op 5 mei worden alle voertuigen weggesleept die nog in het centrum geparkeerd staan. Ga dus op tijd na of uw auto op een plek staat waar het mag. Houd vooral de borden ter plaatse goed in de gaten voor de meest actuele informatie. 

Verkeersmaatregelen vanaf 3 mei

 • Vanaf 3 mei 8.00 uur tot en met 6 mei 1.00 uur zijn het 5 Mei Plein, Irene Brigadeplein, de bocht Veerstraat en Generaal Foulkesweg afgesloten.
 • Vanaf 4 mei 07.00 uur tot en met 6 mei 13.00 uur zijn de Walstraat en Plantsoen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 
 • Vanaf 4 mei 07.00 uur tot en met 6 mei 13.00 uur geldt in het hele centrumgebied een parkeerverbod. 
 • Vanaf 4 mei tot en met 5 mei is parkeren op De Dreijen niet mogelijk. Dit is geen evenemententerrein. Het is het parkeerterrein voor deelnemers aan de Bevrijdingsvuurestafette op 4 mei en het Bevrijdingsdefilé op 5 mei.
 • Op sommige locaties geldt vanwege de opbouw van podia vanaf 3 mei een parkeerverbod. Zie hiervoor de bijgevoegde kaart, oranje gemarkeerd. De tijden die aangegeven staan op de borden dichtbij de locaties, zijn bepalend. Aan de tijden op de website en in deze brief kunnen geen rechten worden ontleend. Houd de borden bij de parkeerplaatsen in het centrum dus goed in de gaten.

Afsluitingen
Door het Bevrijdingsdefilé is de route Ritzema Bosweg, Stadsbrink, Lawickse Allee op 5 mei van 07.00 tot 6 mei 01.00 uur afgesloten. Er wordt een omleidingsroute ingesteld via de Diedenweg – Nijenoord Allee – Kortenoord Allee. 

 • Centrum Wageningen is vanaf 5 mei 7.00 uur tot en met 6 mei 13.00 uur afgesloten voor verkeer. 
 • De Generaal Foulkesweg is tussen de Diedenweg en Ritzema Bosweg afgesloten van 4 mei 18.00 uur tot 5 mei 1900 uur.
 • Vanwege het Bevrijdingsdefilé is op 5 mei het gebied rond de Generaal Foulkesweg beperkt toegankelijk.

Afsluitingen voor Stille Tocht op 4 mei

 • Op 4 mei vindt van 19.00 tot 20.30 uur de Stille Tocht plaats. Daardoor zijn een aantal aangrenzende wegen afgesloten tijdens deze periode. Een overzicht hiervan vindt u op www.wageningen45.nl

Parkeren bewoners en bezoekers binnenstad 

 • Vanaf 3 mei zijn parkeerplaatsen en -terreinen in en rond het centrum helemaal of voor een deel afgesloten. Bezoekers en bewoners met parkeervergunningen kunnen hun auto niet parkeren in de straten en op parkeerlocaties met parkeerverboden. Dichtbij parkeren kan op de parkeerterreinen langs de Marijkeweg en Pabstsendam. Het kan alleen langs het blauwe gedeelte. Bekijk hiervoor de kaart bij deze brief. 

Wegsleepregeling

 • Vanaf het moment dat parkeerverboden gelden, geldt ook de wegsleepregeling. Aan wegslepen zijn hoge kosten verbonden voor de auto-eigenaar. 

Fiets weg op 4 of 5 mei?
Op donderdag 4 mei maken we in een aantal straten ruimte voor de activiteiten rond de Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag op 4 en 5 mei. We verwijderen en verplaatsen fietsen naar een tijdelijke opslaglocatie of naar een plekje in de directe omgeving. Wij zetten de fietsen op maandag 8 mei weer op dezelfde plek terug. Staat je fiets er niet op 8 mei? Neem dan contact met ons op via 0317 49 29 11.

Het gaat om deze straten:

 • 2e Kloostersteeg
 • Bergstraat
 • Boterstraat 
 • Annastraat
 • Bevrijdingsstraat
 • Rouwenshofstraat
 • Kerkstraat
 • Junusstraat
 • Nieuwstraat
 • Beuningstraat
 • Schuijlensteeg
 • Conventstraat

Parkeren bezoekers Bevrijdingsfestival

 • We vragen bezoekers zoveel mogelijk met het openbaar vervoer, de fiets of lopend naar de stad te komen. Fietsen parkeren kan aan de rand van het centrum. Er zijn dit jaar geen bewaakte fietsenstallingen. 
 • Bezoekers met de auto worden zoveel mogelijk aan de noordzijde van de stad opgevangen. Op het terrein van Wageningen University & Research aan de Droevendaalsesteeg kunnen auto’s op 5 mei vanaf 8.00 uur gratis parkeren. Pendelbussen vertrekken vanaf de bushaltes aan de Droevendaalsesteeg en Nijenoord Allee naar het busstation Wageningen. Speciale pendelbuskaartjes worden door busvervoerder Syntus verkocht bij de uitgang van het parkeerterrein aan de Droevendaalsesteeg. 

OV-regeling
Kijk voor meer informatie op:
https://www.rrreis.nl/4-en-5-mei

https://9292.nl/nieuws/evenementen/reizen-op-4-en-5-mei 

Traffic measures

Traffic measures
As every year, special traffic measures will be brought in to ensure access and the safety of visitors and residents, particularly in and around the city centre. Some traffic disruption is inevitable, but we try to avoid this as much as possible. On this page you'll find the latest information about the traffic measures, updated on: April 17, 2023.

Questions?
Do you have a question about the temporary traffic measures? If so, you can call the municipal council (0317) 492 911, available on working days, Monday to Thursday from 9:00 to 6:00, and Friday from 9:00 to 12:00. City Hall will be closed on 5 May and it will not be possible to reach the municipal council by phone. In the event of urgent traffic problems on this day, you can contact the Wageningen45 team on (0317) 492 522.

Residents’ passes
If you live in Duivendaal you will receive a residents’ pass with this letter.  If you show your pass at the roadblock you will be able to reach your home by car. 

If you live in the Sahara neighbourhood you will receive a parking permit that also serves as a residents’ pass. On the evening of 4 May, the relay runners will park in the Sahara district, as will the veterans on 5 May. They will also receive a parking permit. 

If you are expecting visitors please ask them to come to the city by public transport, bicycle or on foot if at all possible. On 5 May, all vehicles still parked in the city centre will be towed away so make sure your and their cars are parked in a permitted place. Keep a close eye on signposts for the most up-to-date information. 

Traffic measures from 3 May

 • 3 May 8 am until 6 May 1 am: Mei 5 Plein, Irene Brigadeplein, and part of the Veerstraat and General Foulkesweg will be closed.
 • 4 May 7 am to 6 May 1 pm: Walstraat and Plantsoen will be closed to motorised traffic. 
 • 4 May 7 am to 6 May 1 pm: No parking in the entire city centre. 
 • 4 May to 5 May: No parking on De Dreijen because it is reserved for participants in the Liberation Flame Relay event on 4 May and the Liberation Parade on 5 May.
 • Parking will be prohibited in some areas from 3 May where stages are being erected. See the orange areas on the attached map. The times indicated on the road signs close to the various locations are definitive and no rights can be derived from the times on the website and in this letter. So keep a close eye on the signs near the car parks in the city centre.

Road closures          

 • The route between Ritzema Bosweg, Stadsbrink and Lawickse Allee will be closed from 7 am to 1 pm on 5 May because of the Liberation Parade.  A diversion will be set up via Diedenweg - Nijenoord Allee - Kortenoord Allee. 
 • Wageningen city centre will be closed to traffic from 5 May 7 am to 6 May 1 pm 
 • Generaal Foulkesweg will be closed between Diedenweg and Ritzema Bosweg from 4 May 6 pm to 5 May at 7 pm.
 • There will be limited access to the area around General Foulkesweg on 5 May. 

 

Closures for the Silent March on 4 May
The Silent March will take place from 7 pm to 8.30 pm on 4 May. As a result, a number of adjacent roads will be closed. An overview of these can be found at www.wageningen45.nl. 

Parking in the city centre 
From 3 May, parking spaces and areas in and around the city centre will be completely or partially closed. Visitors and residents with parking permits cannot park their cars on the street or in other locations where restrictions are in place. The closest accessible car parks for visitors from out of town are on the Marijkeweg and Pabstsendam – in the blue sections only. See the map attached to this letter for more details.

Towing away
Cars which park in areas where parking has been restricted or banned may be towed away, incurring high costs for the car owner. 

Parking for visitors to the Liberation Festival
Please come to the festival by bicycle, public transport or on foot. Bicycles can be parked at the edge of the city centre. There are no supervised bicycle parking facilities this year.  

As far as possible, parking for visitors who come by car will be located on the north side of town. Cars can park free of charge at the Droevendaalsesteeg  access to Wageningen University & Research from 8 am on 5 May. Shuttle buses will take visitors from bus stops at Droevendaalsesteeg and Nijenoord Allee to the Wageningen bus station. Special shuttle bus tickets will be sold by bus operator Syntus at the exit of the car park on Droevendaalsesteeg. 

Public transport
For more information:
https://www.rrreis.nl/4-en-5-mei

https://9292.nl/nieuws/evenementen/reizen-op-4-en-5-mei 

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag & Verkorte Jaarrekening 2022 / Publicatieplicht ANBI-status 2021

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI