4Meiwerkgroep

Herdenken in Wageningen 2023

De 4Meiwerkgroep bestaat uit Wageningers die het belang van vrede, vrijheid en veiligheid willen uitdragen. Wij hopen dat bezoekers met elkaar in gesprek gaan, bedenken wat ieder zelf kan doen om onze rechtsstaat te bewaken en samen te leven in respect voor elkaar. En dat wij samen, in groten getale op 4 mei tijdens de Stille Tocht de Wageningse slachtoffers van oorlogsgeweld herdenken.

4Meiwerkgroep 2022 (Herdenkingsexpositie, Stille tocht en Open Joodse Huizen)

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag en verkorte jaarrekening 2023 / ANBI publicatie 2023

 

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI