Educatie

Het vragen van aandacht voor vraagstukken over vrede, vrijheid en veiligheid, behoort tot een van de doelen van Wageningen45. Met een educatief programma wordt er gestreefd naar bewustwording, dialoog en kennisoverdracht. Het educatieve programma in 2023 bestaat uit: Wereldgesprekken, vrijheidscolleges en monumentadoptie. Daarnaast zijn er samenwerkingen met verschillende scholen zoals Technova en de Vakschool Wageningen.

Wereldgesprekken

Gesprekken over vrede, vrijheid en veiligheid. Gepresenteerd door Frenk van der Linden vanuit het centrale thema: ‘Vrijheid: Jij maakt het Verschil!’

Lees meer

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag en verkorte jaarrekening 2023 / ANBI publicatie 2023

 

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI