Brienvenactie

20 vrijwilligers verrassen de 60 Nederlandse WOII-veteranen en bezorgen de brief en ‘Vrijheidstulpen’ persoonlijk

Direct na de lancering van Bevrijdingsverhalen.nl op 19 april 2024 vertrok een groep enthousiaste vrijwilligers door het hele land om ruim 60 Nederlandse WOII-veteranen te verrassen met een dankbrief. Deze persoonlijke brieven zijn geschreven door Gelderse scholieren aan alle nog in leven zijnde veteranen die op Nederlands grondgebied hebben gevochten. De afgelopen maanden hebben zij in dit schoolproject ontdekt wat de door de veteranen verworven vrijheden voor hen vandaag de dag betekenen. De vrijwilligers die de brieven, vergezeld van een bos ‘Freedom Flame Tulips', persoonlijk overhandigen, vragen de veteranen naar hun bevrijdingsverhaal om zodat deze ook in de Nationale Databank worden opgenomen. Veteranen uit België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Canada, Verenigde Staten en Polen krijgen de persoonlijke brief per post vóór 5 mei. 

Het is dit jaar de vierde keer dat WO-II veteranen de persoonlijke dankbrief geschreven door Gelderse scholieren krijgen. Veteranen reageren zeer positief en ontroerend op de ontvangst van de brieven. De scholieren, tussen de 12 en 16 jaar, leggen in hun brief uit wat vrijheid voor hen betekent. Ook verplaatsen ze zich in de veteranen die ongeveer dezelfde leeftijd hadden in de periode 1940-1945. Dit levert ontroerende en eervolle brieven op die helpen bij de verspreiding van de vrijheidsboodschap bij jonge generaties.

Mr. Brewster ontvangt een brief: brievenactie 'Ode aan de veteranen'

Dhr. Geneugelijk ontvangt een brief: brievenactie 'Ode aan de veteranen'

Op vrijdag 19 april 2024 werden 60 Nederlandse WOII-veteranen verrast met persoonlijke brieven, geschreven door middelbare scholieren van RSG Pantarijn, Walterbosch Apeldoorn, Rivers international school Arnhem! In deze brieven eren en bedanken de Verschilmakers van morgen (de leerlingen), de Verschilmakers van toen: WOII-veteranen die op Nederlandse bodem hebben gevochten voor onze vrijheid.

Zo’n 20 vrijwilligers hebben door het hele land de brieven naar de Nederlandse WOII- veteranen gebracht, om deze persoonlijk te overhandigen. De ruim 200 internationale WOII-veteranen krijgen de brief per post!

De brieven werden, samen met bossen tulpen, uitgedeeld door burgemeester Floor Vermeulen en de directeur van Wageningen45 Chris Janssen: kijk mee! #MaakHetVerschil

30 vrijwilligers verrassen de 90 Nederlandse WOII-veteranen en bezorgen de brief en ‘Vrijheidstulpen’ persoonlijk

De 90 nog in leven zijnde Nederlandse WOII-veteranen ontvingen op 21 april 2023 een dankbrief geschreven door de Gelderse scholieren. 30 vrijwilligers hebben deze dankbrieven vanochtend in ontvangst genomen en hebben de brieven persoonlijk overhandigd. Ook dit jaar hebben Gelderse scholieren -van RSG Pantarijn Wageningen, Montessori College Nijmegen, Veluws College Walterbosch Apeldoorn en Gymnasium Apeldoorn- een brief geschreven waarin ze o.a uitleggen wat de verworven vrijheden voor hen vandaag de dag betekenen. Locoburgemeester van Wageningen, Erik-Jan Bijleveld, en voorzitter van Wageningen 45, Tanja Haseloop-Amsing overhandigde de brieven en een bos ‘Freedom Fire Tulips’ aan de vrijwilligers. Zij bezoeken de veteranen verspreid door heel Nederland, van Leeuwarden tot Maastricht. De brieven voor veteranen uit België, Frankrijk, Groot-Brittanië, Canada, Verenigde Staten, Polen en Noorwegen die op Nederlands grondgebied hebben gevochten krijgen de persoonlijke brief per post vóór 5 mei.

Dhr. Schippers ontvangt een brief: brievenactie 'Ode aan de veteranen'

Mr. Janicki ontvangt een brief: brievenactie 'Ode aan de veteranen'

Op vrijdag 22 april 2022 werden 166 Nederlandse WOII-veteranen verrast met persoonlijke brieven, geschreven door middelbare scholieren van RSG Pantarijn, Montessori Colleges Arnhem en Nijmegen! In deze brieven eren en bedanken de Verschilmakers van morgen (de leerlingen), de Verschilmakers van toen: WOII-veteranen die op Nederlandse bodem hebben gevochten voor onze vrijheid.

Zo’n 40 vrijwilligers hebben door het hele land de brieven naar de Nederlandse WOII- veteranen gebracht, om deze persoonlijk te overhandigen. De ruim 500 internationale WOII-veteranen krijgen de brief per post!

De brieven werden, samen met bossen tulpen, uitgedeeld door burgemeester Floor Vermeulen en bestuurslid van Wageningen45 Tanja Haseloop-Amsing: kijk mee! #MaakHetVerschil

Dhr. Both ontvangt een brief: brievenactie 'Ode aan de veteranen'

Dhr. Wilbrink ontvangt een brief: brievenactie 'Ode aan de veteranen'

 

Rechtstreeks geheugen 

Al ruim 77 jaar leeft Nederland in vrede en vrijheid en lijkt dat bijna vanzelfsprekend. We eren de laatste generatie bevrijders en overlevenden, onze rechtstreekste ogen en oren naar het verleden. Het levende en sprekende geheugen van de bevrijding. Een geheugen dat in de komende decennia zal verdwijnen. Daarmee wordt de vraag naar hedendaagse vrijheidsbakens relevanter dan ooit. Hoe maken we het verhaal van Wageningen, het verhaal van vrijheid toekomstbestending? Ook zonder de directe getuigenissen: wie zijn de nieuwe verschilmakers? En juist daarom zijn de scholieren van de Pantarijn geactiveerd om deze dankbrieven te schrijven én na te denken over het begrip ‘vrijheid’.
Programma Wageningen45 LIVE

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag en verkorte jaarrekening 2023 / ANBI publicatie 2023

 

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI