Stille Tocht & Dodenherdenking Wageningen

In heel Nederland herdenken wij de slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog door geweld zijn omgekomen. Wij herdenken zowel de slachtoffers uit oorlogssituaties als zij die omkwamen bij vredesoperaties.

In Wageningen staan we stil bij de lokale slachtoffers en wat het voor inwoners van onze stad betekende en nog steeds betekent.

Bekijk onderstaand het programma van de Stille Tocht en Dodenherdenking 2024

Programma 2024

18.15 uur Start herdenkingsdienst in Johannes de Doperkerk, Bergstraat. 

Op 4 mei, om 18.15 uur in de Johannes de Doperkerk op de Bergstraat, voorafgaand aan de Stille Tocht en naast het algemene programma, organiseren kerken in Wageningen een viering om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te gedenken en te bidden voor vrede, ook vandaag. De tweetalige viering (Nederlands en Engels) vindt plaats in de Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat 17 in Wageningen, begint om 18.15 uur en is om 18.45 uur afgelopen. De deelnemers kunnen vervolgens aansluiten bij de Stille Tocht, die vanaf het plein voor de Johannes de Doperkerk vertrekt.

18.45 uur Verzamelen voor de Stille Tocht op plein voor de Johannes de Doperkerk

19.00 uur Welkom door ceremoniemeesters Bob Kernkamp en Elsa Mast en aansluitend een bij 4 mei passende act van Wageningse jongeren onder regie van Cor Meurs  

19.15 uur Start Stille Tocht

Bij Joods Monument ‘De Levenspoort’ aan de Walstraat plaatsen burgemeester Floor Vermeulen en de kinderburgemeester namens alle inwoners van Wageningen een herinneringssteentje

19.45 uur Aankomst bij ‘Monument voor de Gevallenen’ aan de Costerweg.

  • Gedicht door stadsdichter Bob ter Haar 
  • Gedicht door een leerling uit het basisonderwijs of (loco) kinderburgemeester 
  • Toespraak burgemeester Floor Vermeulen

20.00 uur Dodenherdenking, 2 minuten stilte en 1e en 6e couplet Wilhelmus

20.05 uur De burgemeester en kinderburgemeester leggen een krans namens alle inwoners van Wageningen. Vervolgens leggen leerlingen van de Johan Frisoschool namens alle door de basisscholen geadopteerde monumenten een bloemstuk, gevolgd door de vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Daarna kunnen deelnemers aan de Stille Tocht desgewenst zelf een bloemstuk of bloemen neerleggen. 

20.30 uur Einde Dodenherdenking.

Stille Tocht
Het aantal deelnemers is in de afgelopen jaren meer dan verdubbeld, tot ruim boven de 3.000 deelnemers. De Stille Tocht en de Dodenherdenking worden georganiseerd door de lokale 4Meiwerkgroep, in samenwerking met Wageningen45, Stichting Joods Erfgoed en de gemeente Wageningen.

2018
2019

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag en verkorte jaarrekening 2023 / ANBI publicatie 2023

 

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI