Stille Tocht & Dodenherdenking Wageningen

In heel Nederland herdenken wij de slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog door geweld zijn omgekomen. Wij herdenken zowel de slachtoffers uit oorlogssituaties als zij die omkwamen bij vredesoperaties.

In Wageningen staan we stil bij de lokale slachtoffers en wat het voor inwoners van onze stad betekende en nog steeds betekent.

Bekijk onderstaand het programma van de Stille Tocht en Dodenherdenking 2023

Programma 2023

18.15 uur Start herdenkingsdienst in Johannes de Doperkerk Bergstraat

18.45 uur Verzamelen voor de Stille Tocht op het plein voor de Johannes de Doperkerk.

19.00 uur Welkom door ceremoniemeesters Bob Kernkamp en Elsa Mast en aansluitend een bij 4 mei passende act van het Wagenings Werktheater

19.15 uur Start Stille Tocht

Bij Joods Monument ‘De Levenspoort’ aan de Walstraat plaatsen burgemeester Floor Vermeulen en kinderburgemeester Kathy Meijer namens alle inwoners van Wageningen een herinneringssteentje

19.45 uur Aankomst bij ‘Monument voor de Gevallenen’ aan de Costerweg.

  • Gedicht van en door Thomas Martijn, leerling Prinses Margrietschool
  • Gedicht door stadsdichter Ellen van der Kolk
  • Toespraak burgemeester Floor Vermeulen

20.00 uur Dodenherdenking, 2 minuten stilte en 1e en 6e couplet Wilhelmus

20.05 uur De burgemeester en kinderburgemeester leggent een krans namens alle inwoners van Wageningen. Vervolgens leggen leerlingen van de Johan Frisoschool namens alle door de basisscholen geadopteerde monumenten een bloemstuk, gevolgd door de vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Daarna kunnen deelnemers aan de Stille Tocht desgewenst zelf een bloemstuk of bloemen neerleggen.

20.30 uur Einde Dodenherdenking.

Stille Tocht
Het aantal deelnemers is in de afgelopen jaren meer dan verdubbeld: tot ruim boven de 2500 deelnemers. Wie aan de start van de Stille Tocht zal spreken, wordt afgestemd met Stichting Joods Erfgoed. Samen met de gemeente Wageningen wordt de route uitgezet en de veiligheid gehandhaafd.

Bekijk onderaan deze pagina de foto's van 2017 t/m 2019.

2018
2019

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag & Verkorte Jaarrekening 2022 / Publicatieplicht ANBI-status 2021

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI