Organisatie

Over Wageningen45

Op 5 mei 1945 werd in Wageningen, in Hotel de Wereld, een einde gemaakt aan de meest recente bezetting van Nederland. Het bezorgde Wageningen de titel ‘Stad van de Vrijheid’. Er kwam een einde aan vijf jaar ‘onvrijheid’, een litteken van een oorlog die de hele wereld verscheurd had. Wageningen is sinds die dag, alweer 78 jaar geleden, hét bevrijdingsicoon van Gelderland, Nederland en ver daarbuiten. Hotel de Wereld, het Nationaal Bevrijdingsmonument én het Bevrijdingsvuur zijn (inter-)nationale bakens van eren, herdenken én vieren, door onze bevrijders: de verschilmakers van toen.

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) heeft vanuit Wageningen, de Stad der Bevrijding, de positie en dé kans om jaarlijks aandacht te vragen voor vrede, vrijheid en veiligheid. Door de unieke centrale rol die de stad speelde aan het einde van de Tweede Wereldoorlog presenteert Wageningen45 een onderscheidend impactvol programma. Samen met de Gemeente en alle partners en vrijwilligers wordt het capitulatie- en bevrijdingsverhaal al generaties lang doorgegeven.

Maak jij het verschil?
Sinds 1945 is de vrijheid voor veel jonge generaties vanzelfsprekend geworden. Hoe maak je zo’n ongrijpbaar begrip tastbaar voor een nieuwe groep verschilmakers? Juist nu wereldwijd vrijheden en verworvenheden (opnieuw) onder druk staan. 40% van de wereldbevolking leeft in regressieve samenlevingen, waar vrijheden actief achteruitgaan. Bakens van vrijheid: vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, levensovertuiging, kiesrecht en seksuele vrijheden staan wereldwijd ter discussie, soms óók in Nederland. Dit is daarom hét moment om nieuwe generaties verschilmakers te activeren en via Wageningen45 aan het woord te laten. Wat leren zij van de bevrijders in 1945? Hoe bewaken we samen de bakens van onze vrije maatschappij? Wat doe je als de vrijheid van het individu of juist het collectief op het spel staat? Kortom: hoe maak jij het verschil?

Oorlog in Europa
We leven in een uitzonderlijke tijd. De oorlog in Oekraïne en de coronapandemie zijn voor velen nieuwe situaties waarbij het begrip ‘vrijheid’, weliswaar op onvergelijkbare manieren, heel voelbaar onder druk staat. Wat kan ons hoop en inspiratie bieden in onzekere tijden? Juist daarom is in het herdenken van strijd, het koesteren van de vrijheid én het vinden van verschilmakers belangrijker dan ooit! Herdenken en vieren laten zich niet begrenzen door de vorm, zo bleek in 2021. Het publiek op 4 en 5 mei, was door de online aanpak, nog nooit zo groot! We gaan daarom door met een hybride aanpak. We breiden het online bereik uit, maar keren ook terug in de Wageningse straten met impactvolle live-evenementen om zoveel mogelijk (jonge) mensen te raken met de vrijheidsboodschap: een perspectief op een vrije toekomst. Vrijheid: samen maken we het verschil!

Bekijk hier het jaarverslag en de verkorte jaarrekening van 2023

Bestuur

Wageningen45  staat onder leiding van een Algemeen Bestuur en is verantwoordelijk
voor het geheel van de taakuitoefening. Het bestuur betreft onbezoldigde functies.

Tanja Haseloop-Amsing | Voorzitter

Nevenfuncties: • Burgemeester van gemeente Oldebroek • Lid Raad van Toezicht OSG Singel • Lid Raad van Commissarissen Waterbedrijf Groningen

Jan Westerhof | Vice-Voorzitter

Nevenfuncties: • Bestuurslid Mediafonds Arnhem • Lid Raad van Toezicht van Museum Het Valkhof • Jury Arnhemse Cultuurprijs

Franc Heijke | Secretaris

Nevenfuncties: • Voorzitter Stichting Grote Kerk Wageningen • Bestuurslid Jazz in Wageningen

Madeleine Meijer | Penningmeester

Nevenfuncties: • Concern Controller / CFO veiligheidsregio Noord-Limburg

Michiel Lindenbergh | Bestuurslid

Nevenfuncties: • Lid Raad van Advies Stichting Arboretum Belmonte Wageningen • Secretaris Stichting Grote Kerk Wageningen • Vice Voorzitter Verenigingen van Eigenaars Plantsoen Wageningen

Projectteam

Het projectteam van Wageningen45 bestaat uit een basisteam met medewerkers dat naar
grote evenementen toe, zoals richting 4 en 5 mei, uitbreidt met freelance eventproducers.

Hannah Kool

Uitvoerend Producent

Irene Vinke

Producer & Project Coördinator

Casper Bijl

Coördinator Horeca & Retail

Harry te Raa

Coördinator Herdenken & Vrijwilligers

Henk van de Beek

Coördinator Monumentenadopties & Veteranencafés

Hendri Markvoort

Coördinator Partner- en Sponsorships

Eva Verlaan

Communicatie

Casper Schins

Communicatie

Max ten Berk de Boer

Coördinator Educatie

Rens Beelen

Producer

Nico Bobeldijk

Coördinator Bevrijdingsdefilé

Renze van Brakel

Producer

Babeth Geluk

Stagiaire communicatie

Alberto Radstake

Producent Content

Jamara Wagensveld

Stagiair Event Productie

Ward van Beek

Coördinator Bevrijdingsvuurestafette

Sjoerd van der Meulen

Producer

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag en verkorte jaarrekening 2023 / ANBI publicatie 2023

 

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI