Kom op 6 april naar: Wereldgesprekken, sheltering refugees future-proof

24/03/2023

Kom op 6 april naar: Wereldgesprekken, sheltering refugees future-proof

“Sheltering refugees future-proof:
you can make a difference”

In Nederland kunnen vluchtelingen weer vrij zijn. Denken we… Is dat de realiteit of een perceptie? Sinds de oorlog in Oekraïne zijn we ons zeer bewust van de vluchtelingen die zich in ons midden begeven. Zijn we meer solidair met Oekraïense vluchtelingen dan tot lotgenoten uit andere delen van de wereld? Die ruimte die vorig jaar ontstond, na de Russische inval in Oekraïne, riep een tweeledig gevoel op bij hulpverlenende organisaties die zich al jaren inzetten voor humane opvang van alle vluchtelingen in Nederland. Waarom waren de mogelijkheden nu groter dan in eerdere situaties?
 
Journalist Frénk van der Linden gaat in gesprek met verschillende gasten die in het afgelopen jaar van dichtbij hebben meegemaakt wat de gevolgen zijn van de oorlog in Oekraïne. We horen van eerste hand hoe Anna Sushko als Oekraïense vluchteling onze omgang heeft ervaren en hoe vrij zij zich voelt in de nieuwe situatie. Van Pauline van Tuyll, bestuurslid van Welkom in Wageningen en medewerker Vluchtelingenwerk leren we hoe deze hulpverlenende organisatie als vluchtelingenopvang werd ingezet. En hoe we deze ervaring naar de toekomst kunnen gebruiken met het oog op betere/humanere opvang en omgang. Bram Jansen, die zich verdiept in vluchtelingen/migratiestudies als docent aan de WUR, vertelt ons waar ons gedrag vandaan komt en hoe we de oorsprong van ons gedrag kunnen inzetten voor een verbeterde aanpak in de toekomst.
 
Wageningen45 vernieuwd Wereldgesprekken in samenwerking met Wageningen University and Research
In 2025 hopen we 80 jaar vrijheid in Nederland te koesteren. In de komende jaren zullen de rechtstreekste WOII-getuigen, de oren en ogen van de bevrijding in 1945, ons ontvallen. De getuigenissen van de WOII-veteranen, de verschilmakers van toen, slaan we op in onze collectief geheugen! Maar het dwingt ons ook om de verschilmakers van nu en morgen aan het woord te laten! In de Wereldgesprekken laten we die hen aan het woord: welke rol vervullen deze verschilmakers in het koesteren en beschermen van vrijheid? En welke rol kun jij daarin aannemen? 
Je bent van harte uitgenodigd voor het eerste Wereldgesprek in de serie 'Freedom: a future perspective' van 19.30 - 22.00 uur op donderdag 6 april in Impulse, op de WUR campus.
 
Programma 6 april:
19.30 Ontvangst
20.00 Wereldgesprek: "Sheltering refugees future-proof: you can make a difference"*
21.00 Borrel
*Het Wereldgesprek zal in het Engels gevoerd worden
 
Adres:
Impulse, WUR Campus
Gebouw 115, Stippeneng 2
Parkeerplaats en fietsenrekken zijn aanwezig nabij het gebouw
Bushalte voor de campus
 
U kunt zich registreren voor het bijwonen van dit evenement via een e-mail naar contact@wageningen45.nl. We kijken ernaar uit u te mogen ontvangen!
*Met het bijwonen van het evenement gaat u akkoord met beeldopnamen die worden gemaakt tijdens het Wereldgesprek.

Deel dit online

Delen op TwitterDelen op FacebookDelen op WhatsApp

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag & Verkorte Jaarrekening 2022 / Publicatieplicht ANBI-status 2021

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI