Zes vragen aan Dirk Jan Sloots, CFRO Coöperatie Menzis, belangrijke partner van Wageningen45

03/05/2024

Zes vragen aan Dirk Jan Sloots, CFRO Coöperatie Menzis, belangrijke partner van Wageningen45

Alle activiteiten van Wageningen45 zijn vrij toegankelijk. Zo kunnen we samen herdenken en koesteren vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding. Dat kan alleen met de steun van vrijwilligers én talloze partners. Coöperatie Menzis ondersteunt Wageningen45 als belangrijke partner. Op deze manier dragen ze bij aan het verspreiden van de Vrijheidsboodschap, maar waarom eigenlijk en hoe maken zij zelf het verschil? We stelden zes vragen aan CFRO Dirk Jan Sloots.   

 

1. Hoe zijn jullie bij Wageningen45 betrokken geraakt?  

Menzis heeft een goede band met de gemeente Wageningen, een stad met een ongelooflijk belangrijke historie. Veel van onze verzekerden en werknemers wonen hier in deze regio. Ook met een aantal grote werkgevers, zoals de WUR, werken we actief samen. Samen met Wageningen45 en het Pad van de Vrijheid willen we zoveel mogelijk mensen op de been krijgen om vrede en vrijheid te herdenken, te koesteren en bespreekbaar te maken. 

 

2. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om partner te worden?  

We dragen graag bij aan het belang van leven in vrijheid en aan het belang van herdenken. Ook geven we graag iets terug aan de gemeente en de maatschappij. Deze samenwerking sluit ook heel goed aan bij onze missie: ieder mens leefkrachtiger, nu en in de toekomst. Bewegen draagt daaraan bij. Dit is goed voor iedereen, jong, oud, ziek en gezond. Samen in beweging komen is bovendien goed tegen eenzaamheid en goed voor de sociale cohesie. Het helpt je ook mentaal en fysiek gezond te blijven, waardoor het leven leuker blijft en meer kwaliteit van leven kan worden ervaren. Samen met Wageningen45 komen we in beweging voor vrijheid. 

 

3. Wageningen45 is een platform voor vrede en vrijheid, wat betekenen deze begrippen voor jullie?  

Vrijheid van meningsuiting is een belangrijk grondrecht. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting, mits dit met wederzijds respect gebeurt. Daarbij is het belangrijk oog te hebben voor elkaars argumenten, voor de verschillen in cultuur, normen en waarden en deze te respecteren. 

 

4. Ieder jaar eren we de Verschilmakers van toen en gaan we opzoek naar de Verschilmakers van nu. Wie maakt voor jullie het verschil?  

De medewerkers in de zorg die dag in dag uit klaar staan om al onze 1,9 miljoen klanten de zorg te kunnen bieden die nodig is. 

 

5. Hoe maken jullie zelf het verschil?  

Als zorgverzekeraar doen we dat door actief samen te werken in de regio’s waar onze klanten wonen. Wij kennen de zorgvraag van onze klanten en kopen voor hen de zorg in die nodig is. Een goede samenwerking met onze zorgaanbieders is daarbij essentieel. Zo kunnen we het verschil maken voor klanten    

 

6. En als afsluiter: zijn jullie van plan de activiteiten op 4 en 5 mei te bezoeken?

Vanuit Menzis lopen er ook dit jaar weer collega’s mee in een estafetteploeg vanuit Wageningen naar onze locatie in Enschede. Dat hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan en ook dit jaar is er weer veel enthousiasme #MaakHetVerschil 

Deel dit online

Delen op TwitterDelen op FacebookDelen op WhatsApp

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag & Verkorte Jaarrekening 2022 / Publicatieplicht ANBI-status 2021

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI