Chris Janssen nieuwe directeur Wageningen45

12/10/2022

Chris Janssen nieuwe directeur Wageningen45

Vanaf 17 oktober is Chris Janssen de nieuwe directeur van Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45). Hij is de opvolger van Thera Westerhoud die Wageningen45 op een uitstekende manier door twee lastige corona-jaren heeft geloodst en tegelijkertijd het fundament heeft gelegd voor een verdere invulling van toekomstbestendig herdenken, vieren en koesteren van vrijheid. Nu deze belangrijke taak erop zit, breekt een nieuwe fase aan in de opbouw naar tachtig jaar vrijheid, in 2025 en Thera heeft aangegeven dat zij, nu haar contract is afgelopen, zich weer wil bezighouden met andere activiteiten.

Nieuwe Verschilmaker
Door het afscheid van Thera moest het bestuur van Wageningen45 per direct op zoek naar een nieuwe directeur. Voorzitter Tanja Haseloop: ‘Mede in het licht van 80 jaar vrijheid in 2025 is deze directeursfunctie een hele mooie maar ook een heel uitdagende rol. Onze ideale directeur moest ervaring hebben met het organiseren van omvangrijke, impactvolle evenementen en daarbij het specifieke karakter en het belang van het uitdragen van de vrijheidsboodschap goed begrijpen en ‘voelen’. Tegelijkertijd moet een nieuwe directeur zowel lokale, regionale als nationale belangen behartigen én goed kunnen omgaan met medewerkers, vrijwilligers, commerciële partners en overheden. En dat te midden van een hartverscheurende oorlog die als vanzelfsprekend invloed heeft op de invulling van 4 en 5 mei. Kortom: geen gering pakket aan wensen voor een echte verschilmaker.’ 

‘Voordat we onze externe zoektocht zijn gestart hebben we eerst nog eens goed gekeken of we intern niet al iemand met deze kwaliteiten in de gelederen hadden. En toen kwamen we al snel bij Chris Janssen uit. Chris heeft de afgelopen twee jaar in nauwe samenwerking met Thera de hele communicatie rond Wageningen45 opgezet en begeleid. Hij is zowel betrokken geweest bij strategische beleidsbeslissingen als ook bij de dagelijkse gang van zaken op het bureau, zowel bij alle activiteiten die we het hele jaarrond organiseren als ook tijdens 4 en 5 mei zelf. Hij kent de organisatie en de uitdagingen dus als geen ander. Toen hij aangaf deze uitdaging aan te willen gaan, waren we er heel snel uit.’

Tanja Haseloop vervolgt: ’In de aanloop naar 2025 starten we nu een uitdagend nieuw traject, waarbij we kunnen voortbouwen op de basis die Thera gelegd heeft. Thera heeft een geweldige prestatie geleverd onder bijzonder moeilijke omstandigheden. Daarvoor zijn wij haar zeer erkentelijk. Wat een bijzonder evenement zou moeten worden, 75 jaar bevrijding in 2020, dat door vele tienduizenden zou worden bezocht, werd door de omstandigheden een online media-event. Thera heeft met veel creativiteit en doorzettingskracht een nieuwe invulling gegeven aan de vrijheidsbeleving voor een groot publiek. Hierdoor heeft ‘Wageningen’ ook in de coronajaren die achter ons liggen, zich met grote kwaliteit kunnen manifesteren met veel media-aandacht. De bevestiging dat de impact van ‘Wageningen’ onverminderd groot is zagen we dit jaar toen het publiek weer massaal naar Wageningen kwam voor de herdenking op 4 mei, met benefietconcert en aanloop naar het ontsteken van het Bevrijdingsvuur met de bijbehorende estafette. En natuurlijk op 5 mei voor het defilé en festival.’

Deel dit online

Delen op TwitterDelen op FacebookDelen op WhatsApp

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag & Verkorte Jaarrekening 2022 / Publicatieplicht ANBI-status 2021

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI