Herdenken en koesteren in 2023

09/02/2023

Herdenken en koesteren in 2023

U maakt het verschil

"Ik heb simpelweg geprobeerd te kiezen voor het goede, ik moest mij verzetten tegen alle ellende. En dat ben ik in de rest van mijn leven blijven doen', het zijn de woorden van WOII-veteraan Max Wolff die mij in 2021 raken. Tijdens de pandemie presenteert Wageningen45 een aangepast programma, waarbij meneer Wolff als enige vertegenwoordiger voor alle veteranen aanwezig is. Na afloop van het programma vraag ik hem wat 'verschilmaken' is. Met zijn kenmerkende guitige blik begint hij zijn antwoord: “Ach, je moet mij niet zulk moeilijke vragen stellen”, waarna hij vervolgt met de wijze woorden aan het begin van dit stuk.

Wat zijn de plannen voor 2023? Een spannend jaar waarin we allemaal merken hoe de wereld is veran­derd. De Russische inval in Oekraïne maakte nog eens extra pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar vrede en veiligheid zijn. En hoe belangrijk het dus is om samen (toekomstige) generaties te blijven informeren en activeren om vrijheden te bewaken. Uw inspraak en ideeën zijn daarom van harte welkom! Op 16 februari is er daarom een speciale inloop- en informatieavond. Bent u benieuwd naar de plannen en activiteiten? Of heeft u vragen of tips? Meld u aan via https://wageningen45.nl/nieuws/bewonersbijeenkomst. Zo creëren we samen een jaar van impactvol herdenken en koeste­ren vanuit de 'Stad der Bevrijding'!

Sinds oktober van het afgelopen jaar ben ik door het bestuur van Wage­ningen45 gevraagd Thera Wes­terhoud als directeur van Wage­ningen45 op te volgen. Onder haar bezielende leiding is, samen met de gemeente, een nieuwe toekomstvi­sie tot stand gekomen, met als the­ma: 'Vrijheid: jij maakt het verschil!'.

In de afgelopen twee jaar was ik als hoofd communicatie betrokken bij de nieuwe koers en boodschap. In die jaren is de vrijheidsbood­schap vanuit Wageningen, on­danks de pandemie, onverminderd verkondigd en hebben we vanuit de Stad der Bevrijding een nieuw (inter)nationaal publiek bereikt. Samen met grote mediapartners is Wageningen nog eens extra op de kaait gezet als baken van herden­ken, vieren en het koesteren van de vrijheid. De Wageningse activiteiten zijn landelijke iconen op 4 en 5 mei geworden. Het defilé en de brieven­actie waarbij leerlingen van mid­delbare scholen, alle nog levende WOII-veteranen die op Nederlands grondgebied hebben gevochten, be­danken zorgt voor impact ver over de landsgrenzen.

Ik hoop velen van u te ontmoeten in de komende periode. U zult be­grijpen dat de organisatie van 4 en 5 mei best een spannende uitdaging is. Maar we houden ons vast aan de woorden van meneer Wolff. Het is onze taak om te blijven staan voor vrede, veiligheid en democratie! En met zijn boodschap kunnen we nieuwe generaties inspireren. En zo hoop ik, samen niet u, het verschil te maken!

Deel dit online

Delen op TwitterDelen op FacebookDelen op WhatsApp

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag & Verkorte Jaarrekening 2022 / Publicatieplicht ANBI-status 2021

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI